ServerUp

PËR SIGURIM TË VËRTETË

Çka fitoni me ServerUp?

 • Instalim i thjeshtë dhe kompatibilitet me sistemet tuaja (System State, MS SQL, VMware, Hyper-V, MS Exchange, MS SharePoint, Oracle)
 • Restore të sigurte te verzionit i cili ka funkcionuar,gjithashtu edhe mundësi për Virtual Disaster Recovery, Bare Metal Recovery и Fast Local BackUp.
 • Efikasitet të madh me shfrytezimin e rritjes së True Delta BackUp,mundësi për Seeding të sesioneve nga vendi me internet më të shpejtë, si dhe vendosjen e filtrave.

Lejoni Transformim

Teknologjia dikur...

Ruajtja e bekapit në lokacione të njejta fizike ose HDD ekster është ekonomike,por e percjellur nga një rrezik të madh dhe shpeshherë edhe jofunkcionale,në momentin kur kopja është e nevojshme.

Teknologjia sot!

Hybrid Cloud teknologjia.Vazhdoni me menyrën tuaj të punës,ashtu sic dini më mirë,kurse DcuUp automatikisht do ti gjejë dhe BackUp-oje të gjithë dokumentet pa marë parasysh se ku i keni ruajtur ato…

Pse ta shfrytezoni ServerUp?

Thjeshtë,keni një bekap për të cilin e dini që është i sigurtë dhe funkcionon në çdo kohë.
 • # A deshironi vërtetim se BackUp-i juaj është funkcional?
  Sigurisht,ju fitoni një raport me detaje për sesionet,kurse ne bëjmë monitorimin e suksesit.
 • # Shpenzime me të vogla për disponueshmëri 24/7?
  Nuk keni nevoje për investime shtesë në komponenta hardverike,gjithqka është e ruajtur në lokacionin Cloud.
 • #Ju dëshironi Virtual Disaster Recovery?
  Thjeshtë,ne do të setojme lokacion i cili do të jete i tepërt dhe i ndëre nga lokacioni juaj i mëparshem,cdo herë në dispozicion në verzionin tuaj të dëshiruar.

“Ka edhe shumë raste tjera të cilat mund t’ju ndodhin por bukurija qëndron në Recovery-in e sigurtë dhe të lehtë,të cilin ju vetë do ta bëni në çdo kohë.”

Si punon?

Backup

Recovery

A deshironi te provoni ServerUp?

25 ditë provë falas

Dëshironi të bleni?

Mënyra e pagesës së thjeshtë online?

Mbështetje e klienteve

+389 71 399 169 sales@bup.mk

Mbështetje e përdoruesve

+389 71 399 169 support@bup.mk

© 2019 B-Up | Të drejtat e mbrojtura