ServerUp Local – SQ

ЗА ИДЕАЛНА РАБОТНА СТАНИЦА

Hybrid Cloud BackUp со можност за локална копија и безбедна копија на МК Cloud локација. Со тоа сте сигурни во функционалноста на Вашиот Recovery.

месечна претплата

ден14,999

Супер лесно плаќање

Mесечната претплата автоматски ви се обновува, со цел да не вршите повторна уплата секој месец. Претплатата можете да ја прекинете со наше извесување.