DeskUp Local – SQ

ЗА ИДЕАЛНА РАБОТНА СТАНИЦА

Сите фајлови, инсталации и програми се бекапирани со што не губите време за преинсталации при сервисирање, вирус или промена на вашиот компјутер.

месечна претплата

ден2,999

Супер лесно плаќање

Mесечната претплата автоматски ви се обновува, со цел да не вршите повторна уплата секој месец. Претплатата можете да ја прекинете со наше извесување.