CustomUp

I PËRSHTATUR PËR NEVOJAT TUAJA

Cka fitoni me CustomUp?

  • Mundësi për të krijuar shërbim sipas Kerkeses Tuaj, ekskluzivisht sipas nevojave tuaja
  • Plan dhe bekap strategji për punë efikase.
  • Monitorim dhe ekipe profesionalee cila do t’ju pergjigjet kërkesave tuaja

A dëshironi të provoni CustomUp?

Mundësi për ofertë sipas kërkesave tuaja

Mbështetje e klienteve

+389 71 399 169 sales@bup.mk

Mbështetje e përdoruesve

+389 71 399 169 support@bup.mk

© 2019 B-Up | Të drejtat e mbrojtura