DeskUp

ЗА ИДЕАЛНА РАБОТНА СТАНИЦА

Сите фајлови, инсталации и програми се бекапирани со што не губите време за преинсталации при сервисирање, вирус или промена на вашиот компјутер.

месечна претплата

ден999

Супер лесно плаќање 🙂

Mесечната претплата автоматски ви се обновува, со цел да не вршите повторна уплата секој месец. Претплатата можете да ја прекинете со наше извесување.