Политика за Приватност

Политика на Приватност

Политика за приватност на личните податоци при посета на интернет страницата на https://bup.mk

Оваа Политиката дава општи информации за начинот на кој Инбох ДООЕЛ Скопје ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците (понатаму: „корисник”) при посета на нејзината интернет страница https://bup.mk (понатаму:„интернет страница”).

Оваа политика за приватност се однесува единствено за интернет страницата и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини.

Оваа Политика на приватност не се однесува на Вашата посета на други интернет страници до кои пристапувате преку нашите интернет страници.

Кои информации ги собираме ?

Инбох ДООЕЛ Скопје ги собира информациите како дел од своите нормални деловни операции и во администрирањето на нејзиниот однос со клиенти, кои може да вклучуваат и лични податоци. Бизнис контакт и менаџмент на односи со клиенти. Ние собираме и одржуваме информации за нашите клиенти, кои може да вклучуваат име на компанија, име на бизнис контакт и наслов, телефонски број, е-пошта и други податоци за контакт. Ние исто така можеме да собираме адреса за фактурирање, финансиска сметка, информации за кредитна картичка, детали за нарачка, информации за претплата и лиценца и детали за користењето. Покрај тоа, ние собираме кориснички податоци и податоци за профилот (име, контакт, овластени корисници) на овластените корисници на Клиентот и администраторите на сметките.

Податоци кои се доставуваат на нашата веб-страница – За да пристапите или да користите одредени делови од сајтовите, да уживате во целосната функционалност на Веб-страницата или да извршувате или да барате да водиме бизнис со нас, може да ви биде побарано да ни дадете одредени лични податоци, на следниве начини:

со пополнување на формулари (на пример, образец “Контактирајте не”) на нашата Веб-страници или
со преземање или пристап до услугите на Инбох;
со преземање документација од нашите Веб-страници; или
со соодветно со нас по телефон, преку електронска пошта или на друг начин користење на нашите податоци за контакт.
Типично, личните податоци што ги давате може да вклучуваат име, деловна припадност, деловна адреса, телефонски број и адреса за е-пошта, како и какви било лични податоци за барање на деловна понуда, или пак потребни за решавање на какви било прашања или поплаки.

Трети лица – Ние исто така можеме да добиеме лични податоци за купувачи од трети лица, како што се LinkedIn и Facebook и други јавно достапни извори.

Поддршка и услуга на купувачи – Кога Клиентите контактираат со нас за поддршка или други барања за услуги на клиентите, одржуваме контакт за поддршка и други записи поврзани со барањата, вклучувајќи и какви било информации обезбедени од Клиентите поврзани со таква поддршка или барања за услуги. Ние, исто така, можеме да собираме снимки за повици поврзани со повиците за поддршка и услуги на клиентите.

Детали за употреба – Ние собираме информации за користењето на нашите услуги на купувачи, вклучувајќи ги и IP адресата, корисничкото име, адреса за е-пошта и други статистички податоци за користење. Ние не ги собираме податоците за користење за крајните корисници на купувачи, освен ако тоа е неопходно за поддршка или да ги обезбедиме Услугите што ги бараат Клиентите (во кој случај ние сме процесор на податоци за такви податоци).

Кога ги посетувате нашите веб-локации, нашиот сервер автоматски собира одредени информации за прелистувач или уред што генерира уред, што во некои случаи може да претставува лични податоци, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: вашиот домен; вашата IP адреса; вашиот датум, време и времетраење на вашата посета; вашиот тип на прелистувач; Вашиот оперативен систем; посети на вашата страница; информации од трети страни; други информации за вашиот компјутер или уред; или интернет сообраќај.

Де-идентификуваните податоци. Ние можеме да де-идентификување и агрегирање на одредени податоци што ги собираме, така што податоците повеќе не се идентификуваат или можат да се поврзат со одреден клиент или индивидуален субјект на податоци (“де-идентификувани податоци”), предмет на условите на кој било важечки договори со клиенти. Ние можеме да ги користиме овие податоци за да ги подобриме нашите услуги, да ги анализираме трендовите, да објавиме истражувања на пазарот и за други маркетинг, истражувачки или статистички цели и можеме да ги откриеме овие податоци на трети лица за овие специфични цели.

Колачиња

Нашите сајтови користат колачиња за подобро корисничко искуство, статистика на посетители, како и ре-маркетинг.

За кои цели се користат собраните податоци и информации?

Вашите лични податоци ги обработуваме:

– За овозможување на online користење на нашите услуги и производи.

– За администрирање на содржината, промоциите, анкетите и други функционалности на страницата, а се со цел да го подобриме нејзиниот квалитет и услугите што ги нуди.

– Маркетинг – Онаму каде што е законски да го стори тоа и подлежи на Ваша согласност, онаму каде што е потребно, можеме да комуницираме со клиенти (и поврзани деловни контакти) за нашите услуги.

Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани.

Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност.

На кој начин се врши обработката на личните податоци?

Обработката на Вашите лични податоци, Инбох ДООЕЛ Скопје ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага.

Инбох ДООЕЛ Скопје ги презема сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална нивна злоупотреба. Нашите сигурносни процедури се предмет на редовни контроли и одраз на најновите технолошки достигнувања во оваа област.

Инбох ДООЕЛ Скопје применува сигурносни мерки при прибирање, чување и процесирање на информациите заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на нашата страница.

Се користи HTTPS безбедносен протокол при обработка и пренос на информациите до нашите сервери. Вие можете да пристапите до Вашите лични податоци на нашата веб-страна со внесување на Вашата лозинка и корисничко име. Оваа лозинка е шифрирана. Ние Ви препорачуваме да не ја споделувате вашата лозинка со никого. Вашите лични податоци се зачувани на заштитен сервер, до кои само ние имаме пристап. Ние шифрираме одредени чувствителни податоци со користење на Secure Socket Layer (SSL) технологија, за да се осигураме дека Вашите лични податоци се обезбедени како што се пренесуваат на нас.

Податоци за плаќање: Податоците кои ги внесувате при плаќањето односно купувањето, од Вашата платежна картичка не се зачувуваат или пренесувваат преку нашите сервери. Трансакциите се процесираат преку платежниот процесинг систем на банката со која соработуваме. Во моментот кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците истите се процесираат преку HTTPS безбедносниот протокол на банката со користење на Secure Socket Layer (SSL) технологија и за нас не се видливи податоците од Вашата платежна картичка, едиствена информација за Вашата трансакција која е видлива за нас е Вашето Име и Презиме од платежната картичка, последните 4 броеви од картичката и сумата на која е извршена трансакцијата, додека сите останати се енкриптирани.

Плаќања преку мобилна апликација: Кога вршите купувања преку мобилната апликација имате опција по Ваша желба да ги зачувате податоците од Вашата платежна картичка, се со цел да се олесни купувањето и да можете со само еден клик да вршите купувања. Овие податоци се зачувани единствено на Вашиот мобилен уред и тоа во енкриптирана форма. Ако телефонот Ви биде изгубен или украден зачуваните податоци нема да бидат видливи на трето лице, единствено штета која може да ви биде направена е ако некој изврши купувања преку мобилната апликација на Вашиот телефон со Вашите зачувани податоци. Процесот на ваков начин на мобилно плаќање ви овозможува лесно купување со само еден клик, а истото е серетифицирано и проверено од компанија за етичко хакирање и безбедност на информациски системи.

Вработените во Инбох ДООЕЛ Скопје се обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучително и личните податоци) до кои ќе дојдат за време на извршувањето на нивните работни задачи. Пристапот до Вашите лични податоци во Инбох ДООЕЛ Скопје е ограничен само на оние вработени за кои сметаме дека имаат реална потреба да дојдат во контакт со тие податоци со цел да Ви овозможат да ги добиете бараните услуги.

Личните податоци може да се откријат само на надлежни органи во постапка утврдена со закон.

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со применливите интерни процедури на Инбох ДООЕЛ Скопје, за период потребен за постигнување на целта на обработката, за да ги обезбедиме услугите побарани од корисниците.

Кои се Вашите права?

Доколку сте регистрирани на нашите интернет страници, врз основа на Ваше писмено барање имате право:

∙ да бидете информирани кои лични податоци се обработуваат за Вас и кои се целите и правната основа на обработката на личните податоци и/или

∙ да пристапите до Вашите лични податоци и

∙ да ги дополните, измените, избришете или да побарате запирање на нивната понатамошна обработка.

Имате право на увид во збирката на личните податоци, дополнување измена и бришење на личните податоци.

Вашите права за увид во збирката на личните податоци, дополнување измена и бришење на личните податоци можете да ги остварите преку доставување на Барање за утврдување на повреда на правото на заштита на лични податоци до следниве контакт адреси:

Ул.32 бр.15 Илинден Инбох ДООЕЛ Скопје
contact@inbox.com.mk
Промени во политиката за приватност на личните податоци

Инбох ДООЕЛ Скопје  има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страницата и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на оваа страница. Корисникот прифаќа и се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за промените.

Прифаќање на условите

Со користење на оваа страница, корисникот се согласува со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате со Политиката, ве молиме не користете ја интернет страницата. Вашето континуирано користење на интернет страницата следејќи ги промените на оваа Политика ќе се смета за Ваше прифаќање на дадените промени.

Скопје, 10.10.2018

Продажба

+389 71 399 169       sales@bup.mk

Корисничка Поддршка

+389 71 399 169       support@bup.mk

За Нас

B-Up претставува дел од компанијата Inbox - архивски дата центар. Дознај повеќе за нас

Продукти

Корисно

© 2019 B-Up | Сите права задржани